Back to Top

Featured Books

The Aleasah Heroes 1

Lima tokoh, lima petualangan, dalam satu kisah. Ranor, pemuda yang memburu Azmot untuk membalaskan kematian keluarganya.

Latest Post

MENYEIMBANGKAN ANTARA ‘TELL’ DAN ‘SHOW’ DALAM CERITA

Halo, Author, kita berjumpa lagi. Desember buat saya adalah bulan yang sibuk, selain persi...

December 26, 2019
MACAM-MACAM SUDUT PANDANG ATAU POV DALAM CERITA

Pada artikel unsur-unsur dalam fiksi kita telah bahas tentang unsur intrinsik dan unsur ek...

November 21, 2019
ALUR/PLOT DALAM KARYA FIKSI

Pada artikel sebelumnya, kita telah membahas tentang unsur-unsur dalam fiksi yaitu unsur i...

November 21, 2019
TOKOH DAN PENOKOHAN DALAM KARYA FIKSI

Pada artikel sebelumnya, kita telah membahas tentang unsur-unsur dalam fiksi yaitu unsur i...

November 21, 2019